NADĚJE SLUMU Z NAMIBIE

4.10. – 26.10.2012 (výstava pořádaná ve spolupráci s Člověkem v tísni)

První výstava z cyklu Sociální vyloučení. Prodejní výstava afrických dekorativních a užitkových předmětů z tradičních materiálů z chráněných dílen na jihu Namibie. Klienty dílen jsou sociálně vyloučené rodiny postižené HIV/AIDS, které přežívají jen díky prodeji výrobků a pomoci druhých. Výstava bude doplněná velkoformátovými fotografiemi z prostředí, kde exponáty vznikají. Spolupořadatelem akce je Člověk v tísni, s kterým sdružení PROTEBE live o.s. a studenti SPŠ keramické a sklářské spolupracují i na následujícím projektu. Tím budou fotografie sociálně vyloučených komunit z Karlových Varů a západočeského reginu. Veškerý výtěžek z prodeje afrických výrobků jde na podporu namibijských dílen a jejich klientů.

1 / 2 / 3 / 4 /