Sním, až vím

31.5. – 21. 6. 2013 (výstava studentů fotografie z Fakulty umění a designu z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)

Třetí a poslední výstava z cyklu, který postupně představuje tři ateliéry z Katedry fotografie z Fakulty umění a designu Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Vystavujícími budou tentokrát studenti z ateliéru Aplikované a reklamní  fotografie, který vede Miroslav Vojtěchovský.

Výstava si jako leitmotiv volí snovou romantiku, která je naší přirozenou součástí a díky níž se dokážeme znovu a znovu hnát do slepých uliček. Snažíme se ale také nalézat nové cesty k fotografii i stezky, které vedou mimo ni, které ji překračují nebo prodlužují. Možná že na opačné polokouli už podobné dílo vzniklo, ale to nás nemůže zastavit, protože jinak bychom se neposunuli jako studenti ani jako lidé. Sníme tak moc, tak pevně a tak hluboce, až sny přenášíme do reality.