To jsou panoramata!

4.7. – 28.8.2009 (Prezentace pražského studia Liv Ducci Lab)

Studio Liv Ducci Lab je zastáncem konceptuálního přístupu ke grafickému a interaktivnímu designu, svůj přístup uplatňuje i ve volné tvorbě. Studio vstoupilo do idylických panoramat Karlových Varů, aby skrze vlastní zkušenost poznalo místní městské prostředí. Zaměřilo se na významnou a nepřehlédnutelnou součást karlovarské urbánní krajiny na obchodní subjekty. Těm Liv Ducci Lab bez předchozích vazeb nabídlo, aby v koncentrované podobě, formou svých log, vstoupily do výstavního prostoru. Prezentovat vlastní logo mohl jakýkoli subjekt, který výměnou poskytl finanční příspěvek na realizaci této výstavy a v případě přebytku prostředků i výstav budoucích.

Obsah výstavy a šíře panoramatu se tak ubíraly směrem, který mu dali, svými reakcemi a příspěvky, oslovení obchodníci. Minimální částka na podporu výstavy byla 1000 Kč a představovala možnost umístění logotypu o velikosti 20×20 cm. Spolu s narůstající částkou narůstala i velikost loga.

Autoři výstavy dodávají:
"Zajímalo nás, jestli je snadné získat finanční a hmotnou podporu v regionu, ve kterém nemáme téměř žádné osobní vazby a subjekty ani jejich představitele osobně neznáme, ani jsme s nimi nikdy nespolupracovali a tuto zkušenost jsme přenesli do galerie. Není to kritika místní komerční ani jiné scény, spíš představení toho, co musí umělec absolvovat při přípravě vlastní výstavy."

A blíže vysvětlují koncept výstavy:
"Naší snahou bylo představit veřejnosti, co obnáší realizace výstavy z hledisek, které jsou pro všechny dobře srozumitelné a uchopitelné. Tedy přiblížit, kolik stojí výstava, kolik času se na její přípravě včetně shánění finanční podpory stráví a jaká je úspěšnost. Celková organizace a finanční otázka je pro každou výstavu natolik ústřední, že jsme ji pojali jako hlavní předmět celé výstavy. Pro název výstavy jsme zvolili homolkovský výkřik 'To jsou panoramata', který je tentokrát komentářem k typické současné urbánní krajině, ve které panorama zásadně dotvářejí logotypy obchodů a dalších komerčních subjektů a dění ve městě můžou ovlivňovat subjekty, které tato loga zastupují"

 

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 /