KUT.I.LOVE

4.2. – 31. 3. 2010
(Alena Drahokoupilová a Veronika Zapletalová o fenoménu D.I.Y.)

KUT.I.LOVE ve svém názvu spojuje jednak fenomén D.I.Y., v české obdobě tedy kutilství, jednak anglické LOVE (láska), čímž máme na mysli určité nadšení a zapálení pro věc. V prostředí D.I.Y. je hlavním hrdinou amatér, jehož ideálem je soběstačnost a nezávislost. Francouzské amateur znamená doslova milovník. Oproti tomu profesionál je z latinského professio, označující živnost, zaměstnání a veřejné přihlášení se k živnosti. Všichni profesionálové začínali kdysi jako amatéři, ale ne všichni amatéři touží se stát profesionály. V krátkosti „amatér miluje, profík se živí“…

K vidění jsou kromě jiných např. práce Aleny Drahokoupilové „Úklid chodby“ – série sta fotografií kalendářů a nejrůznějších podomácku vyrobených mechanismů, které slouží k organizování úklidu společných prostor v panelových domech, čtyřminutové video „Zahrádkář“ na pomezí žánrů interview a neformálního portrétu představuje kreativního člověka, který žije v mikrosvětě zcela pohlcen svou prací. Ta není, jak by se mohlo zdát, výsledkem souhry náhod, ale naopak se jedná o dlouhodobou, promyšlenou a vždy plánovanou činnost, související mimo jiné s fenoménem sběratelství. Zahrádkářova zapálenost hraničící s obsesí, míra tvořivosti a uplatňování inovativních postupů zde připomínají roli umělce.
Veronika Zapletalová zde představuje jedinečný a již světově proslulý fotografický cyklus „Chatařství“, specificky českou aktivitu – chataření – a výsledky její kreativity: stavby chat jako zhmotnělé podoby lidských snů. Chatařství je odrazem doby, výsledkem mnoha různých tlaků, odráží se v něm situace politická, zeměpisná, ekonomická, sociologická, psychologická a další. Ačkoliv se chaty objevují i ve Skandinávii a Evropě, v přepočtu na jednoho obyvatele zaujímá Česká republika první místo…

 

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 /