Za zavřenými dveřmi

17.10.2007 (Prezentace projektu proti týrání)

Projekt ZA ZAVŘENÝMI DVEŘMI je vizuální řešení sociálního problému a to problému domácího násilí. Celý projekt je rozdělen do pěti kategorií tj. týrání žen, týrání dětí, sexuální zneužívání dětí, týrání mužů a týrání seniorů. Na každé toto jednotlivé téma je vytvořen plakát, pohled a o těchto pěti společenských problémech informuje brožurka. Hlavním cílem tohoto projektu je pomoc obětem domácího násilí, upozornění na tento problém a podání informací. Tudíž je práce věnovaná nejen obětem domácího násilí, kterým je tímto způsobem dána podpora a možnost pomoci, a svědkům, ale i pachatelům, na které je tímto způsobem apelováno ke změně chování a uvědomění si svých činů. Práce má také informovat širokou veřejnost o této problematice, která se jich přímě nedotýká.
 

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 /