Něco se stane !

2006 – 2008
(
Projekt "Něco se stane" je pilotním projektem, který si klade za cíl navrhnout a ověřit postupy při tvorbě a budování "firemních" identit neziskových organizací).

Z oficiální analýzy Karlovarského kraje i z vlastního průzkumu PROTEBE live vyplývá nedostatečná přítomnost a viditelnost neziskových organizací ve veřejném a mediálním prostoru. Projekt si klade za cíl uplatnit při řešení této situace potenciál grafického a komunikačního designu. Důraz je kladen také na vzdělávání představitelů regionálního neziskového sektoru. Projekt by měl rozšířit a podpořit komunikační síť mezi neziskovkami, jejich klienty, designéry, sponzory a představiteli správních institucí při řešení a produkci stanoveného problému.
 

 Výstupy projektu:

Publikace s postupy souvisejícími tvorbou a budováním "firemní identity" ušité na míru potřebám a podmínkám neziskovému sektoru.
→ 3 ukázkové komplexní vizuální styly neziskových organizací.
Doprovodné výstavy projektu se vzdělávacím posláním, provázené přednáškami pro zástupce neziskových organizací a škol.
→ Úprava budovy galerie SUPERMARKET wc pro prezentaci neziskovek ve veřejném prostoru a jako multifunkční prostor pro výstavy, workshopy a přednášky.
→ Během projektu „Něco se stane“ se nám podařilo uskutečnit mnoho aktivit, které vám zde stručně představujeme.
 

Tento projekt je financován Karlovarským krajem a Evropskou unii ze Společného regionálního operačního programu.
 

1 / 2 / 3 / 4 /