30 dní pro neziskové organizace v Karlovarském kraji 2007

říjen 2007
(2. ročník kampaně na podporu neziskových organizaci)

Již podruhé občanské sdružení společně s partnery pořádalo kampaň v rámci celorepublikové akce „Říjen – 30 dní pro neziskové organizace“. K celé kampani se připojilo 27 neziskových organizací z Karlovarského kraje.
V Sokolově se konal Den neziskových organizací pod záštitou Ing. Karla Jakobce, starosty města Sokolov, kde byla slavnostně zahájena veřejná sbírka. 17 neziskových organizací prezentovalo v rámci této akce svou činnost. Sbírka pokračovala v Chebu a v Karlových Varech. Po celý měsíc říjen také probíhaly Dny otevřených dveří v neziskových organizacích, během kterých mohla široká veřejnost navštívit celkem 22 občanských sdružení a seznámit se s jejich činností zblízka.
Celá kampaň byla podrobně sledována médii (rozhlas, tisk, televize). Během jednoho měsíce bylo v tisku publikováno na 20 článků. V kině Panasonic v Karlových Varech se před každou filmovou projekcí promítala reklamní znělka kampaně. Veřejnou sbírkou se vybralo celkem 17.088,- Kč. Tyto peníze se rozdělily mezi tři vylosované neziskovky (losovala Mgr. Ellen Volavková).
Akci pořádaly PROTEBE live o. s., Sociální klastr Sokolov, Střípky o. s., APDM Karlovarského kraje, Dobrovolnické centrum Vlaštovka, Hospodářská komora České republiky za podpory Karlovarského kraje, České spořitelny, Městského domu kultury Sokolov, BBB Autogroup, kina Panasonic a města Sokolov.
Domníváme se, že tato akce splnila svůj úkol – neziskové organizace vešly do hlubšího povědomí široké veřejnosti a došlo k většímu zviditelnění neziskového sektoru v Karlovarském kraji.
 

1 / 2 / 3 /