„Joint“

22.10.– 22.12.2008 (Výstava sociálního designu)

Viktor ChalepaJiří Hanek naplňují ve svém projektu vizi sociálního designu, kterou prosazuje občanské sdružení PROTEBE live a představují zde zcela nový koncept pojetí designu porcelánu.
Cílem projetu je naznačit jednu z cest, která by mohla otevírat nové možnosti pojetí designu – designu, který odráží svět, ve kterém žijeme. Projekt si ve své pilotní fázi vybírá sociální téma, které je v současné době aktuální.
Pro tento cíl autoři využívají možnosti komunikačního designu. Grafický designér používá běžně jako médium ke sdělení myšlenky papír nebo elektroniku. Médiem pro sdělení prostřednictvím vizuálního jazyka se v případě tohoto projektu stává porcelán, který komunikuje s jeho uživatelem a jeho okolím.
Porcelánový set s interaktivním dekorem nese důležitý obsah. Prostřednictvím takto koncipovaného designu může uživatel produktu, tím, že jej koupí a používá, veřejně nebo i sám sobě dávat najevo svůj postoj k určitému společenskému tématu.
 

1 / 2 / 3 /