Nenech se spoutat!

Projekt Nenech se spoutat! je interaktivní preventivní projekt
pro děti a mládež, který je primárně zaměřen na prevenci užívání
návykových látek a sekundárně
na ostatní sociálně patologické
jevy a rizika, jež s touto problematikou souvisí. Projekt
přináší dětem a mládeži důležité informace o drogách, které
potřebují, aby mohli odolat banalizaci rizik z řad vrstevníků
a mohli se správně rozhodnout. Metodou není tabuizace drog,
ale poukázání na reálná rizika spojená s užíváním návykových
látek a dostatečná informovanost cílové skupiny. Díky tvořivé činnosti v třídním kolektivu se děti a mládež zamýšlejí nad závažným společenským fenoménem.

Projekt je vytvořen pro primární prevenci ve školách.

1 / 2 / 3 / 4 /