Den grafického designu

26.04.2007 (Kulturní akce s oslavou mezinárodního dne grafického designu)

„Je na čase,aby se etika snoubila s estetikou!“

Oslava světového dne grafického designu na téma „jednotný vizuální styl“. Tato výstava ve veřejném prostoru doprovází rozsáhlejší výstavu, která proběhla od 4. 4. do 6. 5. 2007 v Karlovarském muzeu na Nové louce. Jednotný vizuální styl tvoří např. logo, vizitky, obálky, propagační materiály apod. Jednotný vizuální styl (corporate design) je nedílnou součástí firemní identity (corporate identity).

„Světový den grafického designu“
Světový den grafiky „World Graphics Day“, který každoročně připadá na 27. dubna, výroční den založení mezinárodní rady organizací grafického designu ICOGRADA (27. 4. 1963). Tímto dnem se zdůrazňuje nepostradatelnost a význam grafického designu, který je dnes již hybným elementem nejen ekonomiky, kultury, ale i životním stylem člověka naší doby. Převádění informací do podoby vnímatelné a zvládnutelné zrakem, tvoří náplň celé historie lidstva. Vizualizace zachvátila všechny oblasti lidského konání, od pracovních procesů až po zábavu a volný čas. Stále je třeba připomínat jak nezaměnitelnou úlohu hrají grafické prostředky v životě jednotlivce i celé lidské společnosti. Bez grafického designu si dnes nedovedeme představit ulice našich měst, veřejná prostranství, soukromé interiéry, ani počítačovou sféru. Výkonný výbor ICOGRADA vyzývá grafické designery, aby tímto dnem zdůraznili význam grafického designu a jeho rozhodující příspěvek pro ekonomickou, sociální a kulturní sféru společnosti! 

1 / 2 / 3 / 4 /