Výstava – Dva dny po máji

Výstava Dva dny po máji ateliéru Grafický design 1, Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je závěrečným partem třídílného cyklu, který prezentuje aktuální tvorbu ateliérů Katedry vizuální komunikace výše zmíněn fakulty. Výstava probíhala v galerii SupermarketWC od 2.6.2011 do 24. 6. 2011.

Studenti ateliéru Grafický design 1 vzdali poctu básnické skladbě Karla Hynka Máchy "Máj", když jej přijali jako téma pro volné nejen grafické zpracování.  K tomuto námětu vybízelo nejen 200. výročí básníkova narození, ale především příhodné prostředí okolí Máchova jezera, kde se odehrávají každoroční plenérové malířské kurzy ateliéru. Studenti svá díla z velké části zasazovali právě do tamější přírody. Vznikl
tak velmi neotřelý soubor prací zcela se vymykajících ostatní ateliérové tvorbě. Díla reflektují motiv nejen samotné básně, ale také autorovy osobnosti z pohledu současné mladé generace. Grafický design se zde prolíná s performativním projevem, volnou krajinnou instalací, využívá konceptuálního přístupu, realizuje se formou fotografií, komiksů a ilustrací. Není asi nutné zdůrazňovat, že hnací tvůrčí silou byla v tomto
případě zábava a radost z tvorby.
 

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 /