Grafický design – recepty

První výstava Recepty z třídílného cyklu prezentující grafický design představí Grafický ateliér 2 z Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Navazující díly cyklu ukáží tvorbu studentů ateliéru Grafický design 1 a ateliéru Vizuální design téže fakulty. Zahájení výstavy: čtvrtek 7. 4. 2011 v 17h, konec cyklu 24. 6. 2011. Změna vyhrazena.

1 / 2 /