life – netdesigning

Cílem projektu je vytvořit jakousi záchrannou síť (odtud Life-netdesigning), která by seznámila studenty s aspekty reálné praxe již na akademické půdě a pomohla jim s přípravou jejího zvládání po absolutoriu. K dosažení tohoto cíle by mělo přispět několik dílčích kroků, které jsou promyšleny a koncipovány tak, aby se vzájemně doplňovaly a podporovaly. Více o dílčích aktivitách zde..

Celá iniciativa vyšla z praktických zkušeností absolventů škol, kteří se snaží obohatit vzdělávací systém o praktické oblasti. Projekt by měl poskytnout dostatek informací a příležitostí těm, kteří hledají oporu pro svůj individuální profesní rozvoj.