aug

Asociace užité grafiky a grafického designu (dále jen „Asociace“) je nezávislým a otevřeným sdružením tvůrčích a profesionálních grafiků z České republiky. Posláním Asociace je vytvářet podmínky pro svobodnou uměleckou tvorbu a chránit oprávněné sociální a tvůrčí zájmy svých členů. Asociace se sdružuje s ostatními výtvarnými obory v Syndikátu výtvarných umělců na základě respektování své samostatnosti a rovnoprávného zastoupení v SVU. Více info zde

 

fud

Fakulta umění a designu (dále jen FUD ) je vysokou školou umělecko-průmyslového typu. Výuka na FUD je realizována v rámci bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Výtvarná umění. Na úrovni bakalářského studia jsou jsou na FUD akreditovány studijní obory Design, Grafický design, Fotografie a Užité umění. Magisterské studium probíhá v oborech Fotografie, Kurátorská studia, Photography in English a Užité umění. Více info zde

 

Czechdesign.cz

Občanské sdružení CZECHDESIGN.CZ bylo založeno v roce 2003 s cílem podpořit český design. Provozuje jediný portál v České republice zaměřený na design. Každý rok portál shlédne přes 120 tisíc unikátních hostů z celého světa. Kromě pozvánek na akce a recenze jsou zde informace o projektech, trendech, technologiích a historii designu. Portál se zaměřuje především na informace z českého designu, a to hlavně z oblasti studentského, který není v popředí zájmu medií. Důležitou částí je sekce soutěže, která je ojedinělá bohatou nabídkou soutěží z celého světa.
Občanské sdružení CZECHDESIGN.CZ sdružuje přes 180 profesionálních designérů a studentů, registrovaných na portále svým portfoliem prací v Adresáři designérů. Více info zde