Life- netdesigning

web: lifenetdesigning.info

Celý název:
Life-netdesigning – rozvoj manažerských a prezentačních
dovedností designéra v praxi

Operační program:
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK / CZ.1.07)

Prioritní osa:
Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj (7.2)

Oblast podpory:
Partnerství a sítě (7.2.4)

Výzva : 17

Typ projektu:
Individuální projekt – ostatní (IPo)

Poskytovatel dotace: MŠMT

Doba realizace:
34 měsíců: 05/2011–02/2014

Partneři:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v  Ústí nad Labem / Fakulta umění a  designu
Asociace užité grafiky a  grafického designu
CZECHDESIGN.CZ

Rozpočet: 9.144.246,- Kč