cíl projektu

Cílem projektu Nenech se spoutat! je poukázat na všechna rizika spojená s konzumací drog, jako
je závislost, psychické i finanční problémy, zdravotní a sociální rizika, kriminalita, apod. Přispívá pravdivými informacemi k osvětě
a oslovuje mladé lidi svou nevšední vizuální formou a stylizací textu.
Projekt dává příležitost škole a třídě si zasoutěžit, obdržet malý dárek
a prezentovat se na veřejnosti a v regionálních médiích.

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 /