archiv

2006/2009
(Projekt zaměřený na protidrogovou informační kampaň cílený na děti a mládež)

Projekt „Nenech se spoutat!“ je zaměřen na prevenci užívání návykových látek u dětí a mládeže.
Tento projekt byl výjimečný mezioborovou spoluprací, na projektu se s PROTEBE live podílely K-centrum Karlovy Vary, Městská policie Karlovy Vary, Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary a Středisko výchovné péče Karlovy Vary.
Ve školním roce 2006/2007 proběhly ve spolupráci s Městskou policií na patnácti základních školách a jedné střední škole v Karlových Varech besedy na téma drogy. Děti a studenti se aktivně zapojili do projektu tím, že měli možnost přenést své názory na plakáty. Celkem se do projektu zapojilo asi 260 mladých lidí.
Ze všech šestnácti plakátů, které děti a studenti vytvořili, byla uspořádána výstava. Vernisáž výstavy se konala 20. září 2007 v galerii SUPERMARKET wc, kam přišlo na 60 diváků. Dobrou odezvu měly prázdné plakáty, které byly v podchodu vylepeny pro veřejnost, která tak dostala možnost vyjádřit se na téma drogy. Lidé se nechali inspirovat dětskými pracemi a na tyto plakáty dokreslovali další postavy. Podařilo se nám tak kolemjdoucí zapojit aktivně do hry.

Chcete se zapojit? Více zde

1 / 2 / 3 / 4 / 5 /