obsah projektu

Projekt obsahuje několik na sebe nezávislých bloků a je pouze
na vás nakolik budete chtít vaši třídu zapojit.

a) Kolektivní tvorba plakátu

Třída diskutuje na téma drogy, přátelé a rodina, co dělat, kam se obrátit když se setkám s drogou? atd...pomocí obrázků, vzkazů
a textů tvoří plakát. Každý ze třídy
se svobodně může vyjádřit. Vzniká originální dílo, které je prezentováno veřejnosti.

b) Soutěž

Nezávislá porota složená
ze zástupců z řad veřejného
života, médií a profesionálních designérů vybere nejlepší plakát.
Autoři vítězného plakátu obdrží cenu a ostatní účastníci dostanou jako poděkování malý dárek.

c) Prezentace

Projekt se realizuje ve více třídách na několika školách v daném roce. Všechny plakáty, které vznikly
a budoudoručeny PROTEBE live, budou vystaveny v prostorách galerie SUPERMARKET wc.
Plakáty budou prezentovány široké veřejnosti a na vernisáži bude vyhlášen a oceněn nejlepší plakát a jeho autoři.

d) Anketa

Během vernisáže výstavy budou mít účastníci projektu možnost odpovědět na anketu a veřejnost bude mít možnost také vyjádřit svůj názor.

1 / 2 /