Když příšli banáni

1.9.2006 – 16. 11. 2006
(vzdělávací seminář pro studenty a kulturní akce)

Druhý ročník, jehož tématem byla demokracie. Tento projekt měl za úkol seznámit studenty s historickým pozadím 17. listopadu. Poté studenti tvořili plakáty, ev. jinou vizuální formu.
Tento projekt PROTEBE live a studentů SPŠ Keramické v Karlových Varech navazoval na první ročník této akce.
Tento ročník byl ve znamení vlajek a transparentů. Studenti vytvořili transparenty vztahující se k tématu a umístili je do centra města. Také vyrobili vlaječky, které rozdávali jako upoutávku a pozvánku na akci. Práce studentů byly zveřejněny v regionálním tisku. Následně byla uspořádána výstava, která putovala po středních školách v České republice. Tento seminář vyvrcholil vernisáží prací studentů v prostorách galerie SUPERMARKET wc. Zde si mohl každý zájemce vytvořit upomínku na tento svátek. Závěrečnou kulturní akci pořádalo sdružení společně s Městem Karlovy Vary v divadelním klubu Husovka. Workshopy probíhaly 3 měsíce, zúčastnilo se jich 15 zájemců, vzniklo 17 výstavních prací. Vernisáž navštívilo 150-200 lidí, akce v Husovce přilákala až 250 hostů.

Máte chuť se zapojit v tomto roce? Více zde