Když nemůže Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi

16.3.2007

Organizací, které se zabývají rozvojem designu a jeho šířením do běžného života u nás není mnoho. Přitom design není žádnou výsadní záležitostí, je obsažen ve všem co denně používáme.

Na Karlovarsku funguje Občanské sdružení PROTEBE live. V tomto regionu pomáhá prosadit design do běžného života. Zejména se zaměřuje na propagaci a pomoc grafického designu v neziskovém sektoru.

Celý článek zde....

1 / 2 /