SPOLU PROTI CHUDOBĚ

(11-15.října 2010)

Akce pořádána v rámci oslav 20. výročí Armády spásy v ČR a Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení Kdyby během jednoho roku zemřely všechny děti ve Francii, Německu, Řecku aItálii, byla by to tragédie – tolik dětí však umírá každý rok v rozvojovém světě dříve než se dožije věku pěti let.

Program týdne „SPOLU PROTI CHUDOBĚ“ v Karlových Varech pořadatel: Sbor a komunitní centrum Armády spásy Karlovy Vary

Program:

11. října dopoledne – Příběh z Haiti – kpt. Henk van Hattem – zadáno pro školy 16.00 – Vernisáž putovní výstavy Armády spásy v ČR – vestibul Krajského úřadu Karlovarského kraje 18.30 – Spolu proti chudobě – společný průvod ze Staré Role do Karlových Varů. Sraz u Farní charity ve Staré Roli. Lampiony pro děti zajištěny, ostatní světlo s sebou. Občerstvení zajištěno.

12. října 14:00 – Globální chudoba – galerie SUPERMARKET wc (podchod mezi Becherovkou a Dolním nádražím). Prezentační stánky Armády spásy, prodejní stánek Fair Trade a Educon – Česko proti chudobě, videoprojekce.                  15:00 – Chudoba z pohledu afrického faráře ČCE – Mgr. Bob Helekia Ogola – přednáška ve Sboru a komunitním centru Armády spásy (u Tržnice)   17:00 – Promítání filmu Digitální ruční práce (o pracovních podmínkách v čínském elektroprůmyslu) s besedou lektora p. Silného z Česko proti chudobě – galerie SUPERMARKET wc (podchod mezi Becherovkou a Dolním nádražím)

13. října 10.00 – 16.00 – Dny otevřených dveří Farní charita Karlovy Vary – Svobodova 743/12 (Stará Role) Centrum sociálních služeb Armády spásy – Nákladní 7 (Rybáře) Sbor a komunitní centrum Armády spásy – Jugoslávská 16 (u Tržnice) Nízkopráh – Východní 682/20 (Drahovice)                      13:00 – 15:00 – Prací proti chudobě – poradna pro uchazeče o zaměstnání (Nízkopráh – Drahovice)                       15:00 – Turnaj v malé kopané na hřišti v Drahovicích, info: 353 972 561 (pořádá Nízkopráh)

14. října 15:00 – Chudí bohatí – přednáška Mgr. Lukáše Bujny – Sbor a komunitní centrum Armády spásy (u Tržnice)

15. října 19.30 – Benefiční koncert pro Troubky (moravská obec postižená povodněmi) – skupina ICF Band (pad/rock/worship) – Divadlo Husovka za spolupráce s klubem Paderewski klub Paderewski


 

1 / 2 / 3 / 4 /