Šťastný odpad

Podzim 2010 (záři-říjen)

Výstava Lucky waste/Šťastný odpad byla inspirací k doprovodnému programu připraveného pro děti ze ZŠ Dukelských hrdinů, studenty SPŠKS v Karlových Varech a Gymnázia v Ostrově. Program byl zaměřen na smyslové vnímání nádherného materiálu, kterým sklo samozřejmě je, jen si to v naší každodennosti často neuvědomujeme a bereme vše, co je skleněné automaticky do rukou a pak používáme a v lepším případě recyklujeme. Lucky waste/Šťastný odpad je recyklované sklo, kterému výtvarnice Dáša Štrosová vdechuje nový život a duši, ať jde o plastiku, šperk pro každodenní nošení nebo světelný závěsný objekt/lustr.
Studenti zkoumali recyklované lehané sklo, z kterého se skládala celá výstava, nejen vizuálně, ale i dotekem, zvukem, a došlo i na pocity vyvolané nevšedním zážitkem, kdy měli pocit, že sklo i voní…
A světlo se třepotalo mezi barevnými kousky skla…
Hravé tvoření vyvrcholilo vytvořením společného závěsného objektu, kam každý přiložil podle svého pocitu recyklovaná sklíčka. Smyslem bylo propojení, navazování, kompoziční a barevná vyváženost, která byla spíše intuitivní, a především radost ze samotného tvoření. Po dokončení objektu se galerií nesly různé zvuky, kterými nechali studenti skleněný objekt rozeznít.
Objekt zůstal v galerii SUPERMARKET wc i pro příchozí návštěvníky, kteří jej mohli dále dotvářet a hrát si s ním.
 

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 /