o projektu

Projekt "Banáni..." vznikl s cílem seznámit studenty s historickými fakty o státním svátku 17. listopad a mobilizovat tvůrčí potenciál studentů. Toto datum nabízí zamyšlení a sebereflexi. Studenti stejně jako v historii  – nyní svými pracemi – podněcují veřejnost k úvahám nad stavem současné společnosti a smyslem její transformace z “totalitní” v “demokratickou”.
Jedná se o každoroční společný projekt PROTEBE live a studentů. Studenti tvoří a reagují na dané poznatky, nasbírané na různé témata / totalita, demokradie, korupce.../ . Z těchto poznatků tvoří plakáty či jinou vizuální formu. Práce studentů jsou zveřejněny v regionálním tisku, vystaveny v galerii SUPERMARKET wc a následně je z těchto prací uspořádána putovní výstava po středních školách v České republice.