Cíl projektu

→ zprostředkování jiného úhlu pohledu na běžná společenská klišé
→ proniknutí do historie a teorie i praxe grafického designu a vizuální komunikace
→ rozvíjení dovedností a schopnosti práce v kolektivu
→ užitečná mimoškolní aktivita, kterou chceme motivovat další generace
→ informovat, připomínat a motivovat k zamyšlení nad událostmi před a po 17. listopadu, a tak poskytnout příležitost k ponaučení z chyb do budoucna
→ představení profese grafického designu široké veřejnosti
→ inspirace k zavedení vlastní regionální tradice studentské iniciativy u příležitosti 17. listopadu – Dne studentstva.
→ zábavnou formou motivovat k zájmu o věci veřejné a uvědomění si vlastní pozice jako občana