Odborná porota

MgA. Tereza Bredlerová – grafická designérka
Jan Samec – učitel grafického designu na SPŠ keramické a sklářské v Karlových Varech
Josef Šorfa – šéfredaktor Mf Dnes
Jan Němeček – Člověk v tísni o.p.s.
Ida Kleisnerová – dobrovolník