Seminář Life-netdesigning II

Ve čtvrtek 21. 6. 2012 se v galerii SUPERMARKET wc uskutečnil, v pořadí již druhý, seminář věnovaný jednotnému vizuálnímu stylu a jeho významu pro rozvoj konkurenceschopnosti soukromých firem a pro budování identity měst a obcí. Pozvání na seminář přijali zástupci regionálních poboček Hospodářské komory, Czechinvestu a Karlovarské agentury pro rozvoj podnikání (KARP). Cílem společné diskuse byla koordinace při poskytování nejaktuálnějšího a nejpřesnějšího informačního servisu podnikatelům v oblasti grafického designu.

Součástí semináře byla prezentace případové studie úspěšně realizovaného projektu jednotného vizuálního stylu malé firmy. Projekt příkladné spolupráce firmy a grafického designéra odprezentovali absolventi oboru grafický design na Fakultě uměni a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Jan Buchtela a Lukáš Kocelský.

Tato událost je další z řady aktivit rozvoje spolupráce komerční sféry s mladými grafickými designéry v projektu Life-netdesigning. Cílem projektu je dovybavit studenty potřebnými manažerskými a prezentačními znalostmi, které doplní jejich kreativní vzdělání a zadavatele zase seznámit s pracovními postupy grafického designu a potřebností profesionála. Oba subjekty by rád sblížil a navedl k efektivní spolupráci, ke které je důležité vzájemné pochopení, vstřícnost, záruka dobré spolupráce. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.