Logo je pouze první krok

9.5.2012 (seminář pro zástupce samosprávy měst a obcí Karlovarského kraje)

Ve středu 9. 5. 2012 se v galerii SUPERMARKETwc uskutečnilo jedinečné setkání zástupců státní správy Karlovarského kraje. Akce probíhala u příležitosti výstavy Life-netdesigning, více info zde. Zástupci z Ostrova, Aše, Sokolova i Krajského úřadu se zde zúčastnili semináře věnovaného vizuální propagaci měst a obcí. Přítomna byla i ředitelka Infocentra města Karlovy Vary Jitka Štěpánková a autorka nového loga Karlových Varů Eva Hudečková. Přednášejícími byli MgA. Věra Marešová autorka „vizuální identity“ města Brna a vedoucí Referátu marketingu Magistrátu města Brna Ing. Michal Jelínek. Účastníky semináře seznámili s osobními zkušenostmi při vytváření a implementaci jednotného vizuálního stylu města Brna, na kterém s úspěchem společně pracují již od roku 2003. Tvář moravské metropole je dnes vizuálně autentická a celý koncept byl v roce 2005 oceněn Národní cenou za design.

Ing. Jelínek, se o projekt propagace města Brna stará od samého začátku, ve své přednášce vyzdvihl především potřebu důslednosti v naplňování jednotného vizuálního stylu i spolupráci s autorkou a přítomným představil širokou možnost užití vizuální identity města, od dopisních papírů až po odpadkové koše či hromadnou dopravu. Na závěr svou přednášku shrnul slovy:“Pokud se městu podaří vytvořit silnou značku, tak ta následně stimuluje prosperitu pro město, atraktivitu z pohledu turismu a především sounáležitost občanů, popřípadě investorů. Jasně definovaná identita pomáhá utvářet a sjednocovat komunikaci města.“ Věra Marešová zase zúčastněným připomněla, že naplnění a realizace jednotného vizuálního stylu není proces na týden nebo měsíc, ale jedná se o poměrně dlouhodobou, několikaletou, záležitost, při které považuje za nejdůležitější mít společný cíl a vzájemně si naslouchat.

Na závěr semináře proběhla konstruktivní diskuze, v které přítomní hosté sdíleli své poznatky ve vzájemně se obohacující debatě. Zástupci měst se zajímali především o konkrétní úspěchy při realizaci plánu, ale i o zkušenosti například s zapojováním dalších subjektů do celého procesu, implementací loga do dalších veřejných zakázek i o pravidla a mechanismy schvalování a kontrolování použití loga. O přípravě jednotného vizuálního stylu pro město Karlovy Vary promluvila i grafička Eva Hudečková.


 

1 / 2 / 3 / 4 /