Plakátmanuál II

31. 8. 2006 – do roztrhání
(výstava filmových plakátů v rámci festivalu FRESH FILM FEST)

Projekt PLAKÁTMANUÁL navazoval na výstavu alternativních filmových plakátů studentů grafického designu Fakulty užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, která proběhla v červenci 2005.
Výstava potvrdila názor studentů grafického designu, že filmové plakáty nemusejí podléhat jednotnému vzoru. Ne náhodou je výstava PLAKÁTMANUÁL propojena s Mezinárodním
festivalem studentského filmu FRESH FILM FEST. Stejně jako organizátoři tohoto festivalu vycházeli tvůrci plakátů z názoru, že věci by se měly dělat „FRESH“.
Workshopu se zúčastnilo 12 studentů, vzniklo 12 výstavních plakátů. Vernisáž výstavy navštívilo 100 až 150 lidí.