Plakátmanuál I

4. 7. 2005
(výstava filmových plakátů v rámci 40. MFF v Karlových Varech)

Cílem projektu bylo poukázat na skutečnost, že filmový plakát je fenomén, který si zaslouží pozornost, a měl by být vnímán jako důležitá součást svobodné vizuální kultury.
Do projektu se zapojili studenti ateliéru grafického designu Fakulty užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Vybrali jsme několik českých filmů, které měly premiéru mezi červencem 2004 a dubnem 2005, a studenti k nim vytvářeli plakáty. Svými pracemi se studenti pokusili dokázat, že filmové plakáty mohou vypadat různě… Aniž by tím došlo k nějaké komerční tragédii. Během tohoto projektu vzniklo 15 plakátů, vernisáže výstavy se zúčastnilo 50-70 lidí.