Kdo je who

5. 4. – 7. 4. 2006
(Interaktivní kampaň, která se snažila rozpoutat veřejnou diskuzi na téma „odlišnost a jinakost“)

Jednalo se o interaktivní kampaň se zapojením veřejnosti v celém Karlovarském kraji. Projekt realizace vizuálního stylu neziskové organizace Odvaha řešit byl spojen s komunikační kampaní, která si kladla za cíl poukázat na problém, jak je ve společnosti vnímána „odlišnosti a jinakost“. Veřejnosti byla kladena otázka, zda můžeme na základě vnějších znaků poznat „Kdo je kdo“. Odpověď si mohl každý zformulovat sám pro sebe, v lepším případě se o ní podělit se spoluobčany, napsat svůj názor na přiloženou pohlednici a vhodit do speciálních boxů na sběrná místa nebo odeslat na adresu občanského sdružení PROTEBE live. Pohlednice byly rozmístěny ve městě na výlepových plochách spolu s plakáty ke kampani. Kolekce těchto zpráv byla později vystavena ve veřejném prostoru galerie SUPERMARKET wc.
Veřejnost v 7 městech Karlovarského kraje tak dostala příležitost rozpoutat diskusi na zajímavé a aktuální téma. Celkem jsme obdrželi 32 pohlednic.