Trash made

Výrobky Trash Made jsou designové předměty s vlastním příběhem. Jsou z materiálů a součástek, které byly už jednou použity a původně měly být zrecyklovány nebo trvale zničeny. Trash Made jim dává nový tvar, funkci a životní náboj. Kolekce jsou omezené určitým počtem kusů, neboť Trash Made vychází z moderních technologií, které se neustále mění a poskytují nové a inspirující součástky.
Na projektu Trash Made se podílí skupina umělců, designérů, uměleckých řemeslníků, výrobců a také tým organizující sběr a svoz vyřazených elektrospotřebičů. Společnými silami oživují části starých elektrozařízení a dbají na to, aby i přes použití recyklovaných materiálů byly všechny výrobky bezpečné a měly vysokou řemeslnou úroveň a kvalitu zpracování.
Kolektivní systém zajišťuje od roku 2005 společnost REMA systém s.r.o., která organizuje sběr, třídění a recyklaci elektroodpadu v celé České republice. Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je ochrana životního prostředí – zabezpečení efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení.

www.trashmade.cz

1 / 2 / 3 /