Lektoři workshopu

Milota Sidorová – architektka a popularizátorka urbanismu a městského plánování. Stojí za projektem reSITE, který se zabývá reálnými ekonomickými, sociálními a ekologickými hodnotami, které chytrý design přináší městům. Zaměřuje se na procesy a řešení tzv. people-centered cities – měst zejména pro lidi. www.resite.cz

Osamu Okamura - architekt, věří v mladou energii a přitahuje ho všechno, v čem se různé umělecké snahy protínají a přesahují a ústí v něco nového. Rád tomu dává prostor v časopise ERA21, jehož je šéfredaktorem. www.era21.cz

Krištof Hanzlík – architekt, působí v platformě COLLCOLL (COLLABORATIVE COLLECTIVE), která se skládá z architektů, designérů a přátel... www.kristofhanzlik.com, www.collaborativecollective.cc

Jan Zdvořák – člen umělecké skupiny Pravá radost. Během svých studií na VŠUP prošel ateliérem prostorové tvroby, ateliérem super- médií a ateliérem malby. Zajímá se o veřejný prostor a vstupuje do něj svou tvorbou. www.gmpardubice.cz/jedenactbrjan-zdvorak 

Lukáš Veverka – grafický designér a motion designér zejména znělek televizních pořadů a reklamních spotů. www.parasite.cz    

Libor Mládek – architekt, působí v platformě COLLCOLL (COLLABORATIVE COLLECTIVE), která se skládá z architektů, designérů a přátel... www.collaborativecollective.cc

Role lektorů

Každý lektor vystoupil na workshopu s příspěvkem, který se týkal veřejného prostoru a přesahy mezi veřejným prostorem a těmito oblastmi: grafický design, architektura, urbanismus a street art.

Během workshopu byli lektoři oporou pro týmy, koordinovali jejich práci a byli jim k dispozici jako konzultanti.