cíle workshopu

Vytvoření návrhu, jak tento specifický veřejný prostor kultivovat.

 

Vstup vizuální komunikace do veřejného prostoru.

 

Vytvoření příležitosti pro rozvoj spolupráce a navázání profesních i lidských kontaktů.

 

Nástroj k ovlivňování nahlížení veřejnosti a veřejné správy na design a vizuální komunikaci.

 

Opora pro podobné aktivity v jiných městech.