proč SUPERMARKET wc?

Situace v současné komunikaci kulturních institucí a diváka by se dala formulovat: „Když nemůže Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi.“ Všichni známe pojem Supermarket, víme, co si pod tímto fenoménem představit a co v něm hledat. Tyto instituce nabízejí lidem zcela specifickou možnost kulturního vyžití v prostředí, které se jim jeví stále známější a důvěrnější. Cítí se v něm proto dobře a svobodně. V současné době galerie a muzea umění čelí mohutné konkurenci v podobě lákavých konzumních prostorů. Nemohou čekat, že lidé budou chodit k nim, musí „chodit“ k lidem a o svou pozornost tvrdě bojovat. Jejich návštěvnost závisí na množství kulturních a vzdělávacích programů, které široké veřejnosti mohou nabídnout.
Současné umění volné i užité má silnou tendenci pronikat do veřejného prostoru. Jeho ambicí je ve většině případů angažovanost a komunikativnost. Cílem projektu SUPERMARKET wc je vytvoření prostoru pro tyto tendence, které jsou neoddělitelnou součástí kultury a které jsou v rámci převládajícího ekonomického diskurzu ve znevýhodněné pozici. Výstavní program galerie SUPERMARKET wc představuje veřejnosti design v sociálních souvislostech.
 

 

1 / 2 / 3 / 4 /