Poznejme se, propojme se

1. 1. – 30. 6. 2006
(projekt na podporu neziskových organizací v Karlovarském kraji)
 

V rámci projektu „Poznejme se, propojme se” jsme vydali katalog a adresář nestátních neziskových organizací.

Vydání katalogu v nákladu 3500 kusů doprovázelo vytvoření internetových stránek www.poznejmese.org a komunikační kampaň. Nabídli jsme neziskovkám příležitost k bezplatné prezentaci. V rámci kampaně bylo různými prostředky osloveno přibližně 200 000 subjektů v Karlovarském kraji. Projekt jako celek byl koncipován tak, aby podpořil rozvoj spolupráce mezi neziskovými organizacemi, seznámil veřejnost s fenoménem dobrovolnictvím a oslovil komerční sféru. Projekt měl za cíl motivovat veřejnost k zájmu o neziskový sektor. V knize se objevily kontakty a informace o 210 neziskových organizací. Neméně významným počinem bylo vytvoření internetových stránek, které sdružení stále zpravuje a aktualizuje. Přístup na stránky mají pod registračním kódem jednotlivé neziskovky, které tak mohou doplňovat aktuální informace o svém sdružení, mohou pomocí stránek hledat dobrovolníky pro své projekty. Na stránkách se také mohou registrovat zájemci, kteří se rozhodli dle svých možností nabídnout pomoc.
 

Tento projekt je financován Karlovarským krajem a Evropskou unii ze Společného regionálního operačního programu.