Anna šalomová

Fotografie, básně, ručně šité a malované panenky.

 

Přátelé

Slunce praží,
voda stojí,
vítr stěží něco svlaží.
Schází něco, neschází?
Myšlenky se rozchází.
Myšlenky jsou základ činu,
zavdávají nám příčinu.
Motýl křídly třepotá,
voda se dala do pohybu,
nejsem žádný měkota,
nedávám si nic za vinu.
Vítr se dal do pohybu,
fouká pěkně vesele.
Na světě nejsme sami,
ještě, že máme přátele!


  Dárek

Dárkem býváme jeden pro druhého,
není na tom nic špatného.
Dárkem může být cokoliv,
třeba radost ze života,
nebo taky dětský smích,
nebo taky nová bota.
Darujme se, darujme,
ale také přijímejme.
Sdílejme se navzájem,
krásné vztahy utvářejme!


  Okamžiky

Život se skládá z okamžiků,
na okamžik si nevydechneme ani trochu.
Těch špatných okamžiků máme dost,
získávejme víc krásných pro radost.

Život se skládá z malých, velkých okamžiků, může se i rozpadnout v mžiku.
Na okamžik projdeme životem bez povšimnutí, něco nás ale stále nutí, k našemu ohlédnutí.

Krásný okamžik může trvat věčně,
čerpáme z něho ustavičně.
Těm špatným se raději vyhýbáme,
nebo o ně stále zakopáváme.

Na naší cestě okamžiky sbíráme,
v pěsti je pak pevně svýráme.
Okamžiky nám mozaiku dávají,
ty už nám nikdy nevyprchají.

Některé se nám vryjí do paměti,
jiné si pamatují jenom děti.
Dobrý okamžik je jako mírný vánek,
pohladí tě a dá ti klidný spánek.

Na okamžik se čas jako zastaví,
nebuďme pořád tolik prchavý.
V nestřeženém okamžiku,
nám může cosi unikat,
sotva popadneme dechu,
nechtějme věci uspěchat!

Na okamžik můžeme potkat někoho,
aby nám to v životě lépe uběhlo.
V okamžiku ho můžeme i ztratit,
vyvarujme se lidi zradit.

Okamžiky prožívejme s láskou,
ať jsou krásné, krásnější,
našemu srdci milejší.

Pro jeden okamžik stojí za to žít,
nebo taky zemřít!?
Okamžik strpení,
ať nejsme životem tolik schvácení!!!


  Nemoci

Naše nemoci nás učí, posouvají vpřed,
kdo se nepoučí, má je zase zpět.
Tak dlouho nás otravují,
než zjistíme, jak se věci mají.
Dokud nepochopíme, že je čas na změnu,
nedostaneme zdraví jako odměnu!
Naše nemoci jsou vlastně dary života,
v našem utrpení odkrývá se nám naše slepota!


  Částečky

Kutálí se kutálí,
všechno pořád do kolečka.
Za ničím vlastně není tečka!
Vše se skládá z malých částic, částeček, úplně z malých teček.
Hlavolamy skládáme ze všeho,
skládají se a rozpadají,
když se něco rozpadne,
znovu se do pohybu dají.
Náš život je hlavolam,
z drobných částí poskládaný,
není to jen sebeklam,
částečky se životem vlní!
 

 

1 / 2 / 3 / 4 / 5 /