Jan Fabian

2. místo odborné poroty. Nadměrná velikost
(série 34 fotografií, 2009+)
Jedná se o ukázky náhodných
a autentických transportů větších nákladů v běžných podmínkách městské hromadné dopravy.
Více na osobních stránkách.

1 / 2 / 3 /