30 dní pro neziskový sektor v Karlovarském kraji 2006

1. 10. – 31. 10. 2006
(projekt k celostátní kampani)

Celostátní kampaň „30 dní pro neziskový sektor“ na rok 2006 pro občany Karlovarského kraje připravilo sdružení PROTEBE live společně s manažery projektu „Partnerství pro budoucnost” a Armádou spásy. Jedním z hlavních důvodů přípravy tohoto projektu byla snaha, aby se nestátní neziskový sektor v Karlovarském kraji stal viditelnou a respektovanou součástí společnosti – místní i celostátní.
Projekt „30 dní pro neziskový sektor v Karlovarském kraji“ zahrnoval kromě úvodní tiskové konference ještě řadu dalších aktivit, jakými jsou veřejná sbírka, konkrétní akce jednotlivých neziskových organizací, dny otevřených dveří neziskových organizací, přednášky o neziskovém sektoru a dobrovolnictví na školách a závěrečné vyhlášení a ocenění nejštědřejších dárců. Zapojena byla města Karlovy Vary, Cheb a Sokolov. 26 neziskových organizací uspořádalo v rámci projektu den otevřených dveří, 3 vylosované neziskovky získaly finanční příspěvek. V rámci veřejné sbírky vybíralo 30 dobrovolníků peníze, které směřovaly do neziskového sektoru.