Další aktivity

1) Výstavy

V rámci projektu „Něco se stane“ proběhlo pět výstav. Tři z nich se uskutečnily v Karlových Varech a zaměřily se na téma, co to je firemní identita a firemní design, k čemu slouží a jak se používá. Další dvě výstavy proběhly v Praze na mezinárodní přehlídce Designblok a v rámci Mezinárodního festivalu fundraisingu – představily projekt „Něco se stane“ a jeho výstupy na mezinárodní úrovni. Výstavy navštívilo přibližně 15 000 lidí z 20 zemí světa, na čemž má největší podíl expozice ve veřejném prostoru galerie SUPERMARKET wc v Karlových Varech.

 

2) Přednášky

Součástí výstav bylo 6 vzdělávacích přednášek o firemní identitě a firemním designu pro NNO a studenty. Další dvě přednášky prezentovaly projekt samotný. Celkový počet účastníků na přednáškách byl 160.

 

3) Soutěž

Důležitou součástí projektu byla soutěž pro NNO, které musely splnit všechny předem nastavené soutěžní podmínky. Z osmi postupujících NNO byly vybrány tři, a to přísným hodnocením desetičlenné poroty složené ze zástupců médií a veřejné správy a z profesionálů v oboru grafického designu a vizuální komunikace. Vítězné NNO získaly zdarma firemní design své organizace dle vlastních potřeb. Vznikly tak tři kompletní jednotné vizuální styly, navíc doprovázené jednotným vizuálním stylem projektu „Něco se stane!“

 

4) Pracovní skupiny

Byly vytvořeny tři pracovní skupiny, jejichž úkolem bylo řešit problémy týkající se projektu. Designéry pro projekt jsme vybrali záměrně ze tří základních okruhů: profesionální designér, student a absolvent vysoké školy, student a absolvent střední uměleckoprůmyslové školy. Každý zástupce totiž neziskovkám nabídl trochu jiný pohled a jiný způsob řešení.  Pracovní skupiny byli 3 – designeři, školy, potom právní a legislativní a naposlet FR. Tyto skupiny se zabývaly způsobem účinného zapojení podnikatelské sféry a médií a v neposlední řadě studentů a vysokých škol, způsobem spolupráce neziskovek s designéry a s tím související nezbytnou autorskoprávní problematikou. Z práce skupin vzešla řada podnětů a řešení otázek daného projektu. Proběhlo celkem šest konzultací s odborníky, jichž se zúčastnilo celkem 12 lidí.

 

5) Mediální zviditelnění

Celý projekt se nám podařilo mediálně zviditelnit na regionální i celorepublikové úrovni. Bylo zveřejněno 34 článků v novinách a webech, 9 inzerátů v novinách a na webových stránkách, 8 rozhlasových vstupů a 2 televizní přenosy.

 

6) Oslovení podnikatelů

Jedním z cílů projektu bylo také navázat kontakt s podnikatelskou sférou v regionu: zjistit jejich pohled na NNO a možnosti jejich aktivního zapojení do projektu „Něco se stane“ nebo jakékoliv jiné podpory neziskovek v kraji. Oslovili jsme více než 120 podnikatelů z různých oblastí, s 20 z nich se nám podařilo navázat kontakty a aktivně je zapojit do projektu.

 

7) Publikace

Poslední, zato nejdůležitější součástí projektu bylo vydání publikace – ta obsahuje všechny výstupy, články, anotace, obrazové a vzdělávací podklady i pohledy na smysl projektu od odborné veřejnosti. Publikace vyšla v nákladu 1000 ks a byla distribuována různým subjektům, od NNO po státní instituce. Publikaci vytvořil tým 7 lidí, kteří pracovali zároveň na projektu a po dobu jeho trvání (20 měsíců) sebírali a ověřili materiály zde otištěné.
 

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 /