obsah projektu

1) Úvodní semináře

semináře probíhají v první části projektu září – říjen na aktuální téma daného roku. Ze semináře si studenti odnášejí vstupní informace, které potřebují ke zpracování plakátů...

2) Dílna

Pod vedením profesionálních lektorů probíhají od září do listopadu dílny během kterých účastníci zpracovávají vstupní informace, které jim byly předány na úvodním semináři a snaží se utvořit si svůj vlastní postoj k tématu. Prostředkem jim je navrhování plakátu, kterým vyjadřují svůj názor.
 

3) Vernisáž

Výstavy plakátů v podchodu galerie SUPERMARKET wc – Podchod je umístěn v centru Karlových Varů a spojuje autobusové a vlakové nádraží s centrem města. Výstava plakátů je takto vystavena v netradičním veřejném prostoru, kudy denně projdou stovky lidí. V měsíci listopadu se koná vernisáž studentských plakátů. Pro širokou veřejnost je připraven workshop (dílna pro každého), na kterém lidé mohou vyjádřit svůj názor originálním způsobem.

4) Putovní výstava

Kolekce plakátů je nabízena školám k vystavení. Tato výstava je zasílána spolu s instalečním systémem a CD, které obsahuje tiskovou zprávu a reprodukce prací. Každá škola tak může zajistit náležitou publicitu v místě svého působení prostřednictvím regionálních médií. Výstavu doprovází tištěný leták, který výstavu prezentuje dále a je katalogem prací.